Jump to content
Festivalanlæg dk

Råd til nyt (mindre) anlæg


Iszoli
 Share

Recommended Posts

Hej alle! Op til roskilde lykkedes det mig og min camp at bygge denne herlighed: http://imgur.com/fjGLNiL , primært på grund af den hjælp vi fik herinde fra. Det har virket fint lige siden og der har ikke været nogen problemer med det. Dog er det en tung bassemand at slæbe rundt på, og når vi har brug for musik til når vi f.eks. spiller fodbold eller på anden vis bare skal slappe lidt af, kunne det være optimalt med noget mindre. Og hertil kommer spørgsmålet så: Hvad kunne være godt at bygge af mindre anlæg? Vi har overvejet at bygge en SPA112PA baseret boombox, som denne: http://festivalanlaeg.dk/album.php?albumid=12 . Kan denne evt. bygges med en HP10W, eller vil det blive for lavt? Derudover har vi også overvejet en qubinator, men er der planer til denne? Vi har ikke råd eller brug for en boominator, men nærmere noget som dem ovenover. Er der evt. nogle som har andre forslag? Tak på forhånd!

Link to comment
Share on other sites

Check facebook. Vil anbefale halfinator over qubinator til alle hvor minimal størrelse ikke er aboslut nødvendigt. Husk at en halfinator laves som en Boominator bare hvor der kun er en side med højtalere (nogle laver også en passiv udgave uden elektronik kammer når den skal bruges som satellithøjtaler). Den måde jeg anbefaler brug er at bære den i porten/håndtaget, og så lægge den på siden når den spiller. Så kan man også have solceller på toppen hvis det ønskes. På den måde er det meste af vægten (batterier/basenheder) fordelt i bunden når den bæres, og den har den optimale lyd når den ligger ned på siden.

Link to comment
Share on other sites

Altså i The Boominator gruppen? Kan nemlig ikke umiddelbart finde noget der. Så en halfinator er altså hvor at de to højtalere peger samme vej? Det sidste afsnit forstod jeg ikke helt. Skal den blot placeres som man ville placere en boominator? tak på forhånd :)

Link to comment
Share on other sites

Du er simpelthen så sprængfyldt med humor ;) du ved jo hvad han mener.
Ja da. Men det kan bare ikke lade sig gøre uden at introducere kæmpemæssige problemmer. At det så er helt normalt at man komplet overser det og bare blindt kompenserer for det er så bare endnu mere idiotisk. Fysikkens love siger at lyd under en grænsefrekvens der er bestemt af baffelens (den flade højtalerne sider i) bredde. Under denne frekvens, også kaldet bafflestep, spredes lyden i alle retninger og lydtrykket foran falder derfor med 6dB. Det kan man så kompensere for ved at skrue niveauet under denne frekvens op og dermed bruge ca. 4 gange så meget strøm, eller ved at skrue niveauet ned over denne frekvens og dermed gøre den maximale lydniveau 6dB lavere, eller sætte enheder på begge sider. Der er ikke andre muligheder, så alle højtalere i hele verdenen der er lavet med ret frekvensgang for øje bruger en af disse tre muligheder. 99.9% af alle kommercielle højtalere bruger en af de første to løsninger, der er ufatteligt få bipolare højtalere på markedet. Det skyldes udelukkende grundlæggende uvidenhed hos os forbrugere fordi vi vil spørge "jamen, hvorfor skal jeg betale for enheder der sidder på den anden side som jeg ikke kan høre?", og det er netop her problemmet ligger. Folk har simpelthen bare svært ved at forstå grundlæggende fysik i dagligdagen. Jeg skal huske at sige at for os mennesker er det helt naturligt ikke at kunne forstå at lyden spredes ens i alle retninger da vores opfattelse af lyd er både retningsbestemt af vores ørers udformning, og at vi hovedsagligt er programmeret til er at forstå tale. Tale er som de fleste ved for langt den største del af oplevelsen ikke kun selve lyden men også synsindtrykket, derfor giver det meget mening at vores opfattelse af lyd er knyttet til om vi kan se noget. Så hvis vi ikke kan se en enhed på højtaleren tror vi også at vi ikke kan høre den hvilket alle der tænker sig om bare 2 sekunder selvfølgelig godt ved er noget sludder. EDIT: Der er selvfølgelig en mulighed mere for at kompensere for bafflesteptabet som også er meget udbredt, og det er at bruge en ekstra højtalerenhed der så filteres over bafflestepfrekvensen.
Link to comment
Share on other sites

Okay, jeg var ikke helt klar over det som du beskrev, og nu kan jeg godt se problemet i at have begge enheder på samme side. Jeg tænkte umiddelbart bare at 2 højtalere på en side i afspilningsretningen vil lyde højere end én på hver side, men sådan er det åbenbart ikke. Tak alle for svar :)

Link to comment
Share on other sites

Saturnus jeg tror vi snakker forbi hinanden? Er helt med på hvad du skriver, men jeg tror det som Iszoli ville undgå er at spille musik for andre end dem selv. Han ønsker altså en hel standard højttaler med kun enheder på den ene side, og jo selvfølgelig kan man stadig høre musikken bag ved højttalerne, men væsentligt lavere i især de øvre frekvenser. Nu er Boominatoren jo ikke designet sådan, og derfor tror jeg Iszoli ønsker et design der er opbygget som de fleste højttalere er. En bas og en diskant på fronten af højttaleren.

Link to comment
Share on other sites

Saturnus jeg tror vi snakker forbi hinanden? Er helt med på hvad du skriver, men jeg tror det som Iszoli ville undgå er at spille musik for andre end dem selv. Han ønsker altså en hel standard højttaler med kun enheder på den ene side, og jo selvfølgelig kan man stadig høre musikken bag ved højttalerne, men væsentligt lavere i især de øvre frekvenser. Nu er Boominatoren jo ikke designet sådan, og derfor tror jeg Iszoli ønsker et design der er opbygget som de fleste højttalere er. En bas og en diskant på fronten af højttaleren.
Er helt klar over det. Det jeg prøver at illustrere er at det faktisk er en bedre løsning at have enheder på hver sin side selv hvis man kun vil have 2 basenheder som for eksempel en halfinator når den skal bruge udendørs. Det er en langt bedre udnyttelse af højtalerne og man forstyrrer sine naboer i parken mindre fordi den samlede lydudstråling er mindre set fra deres side ved samme lydniveau i lyttezonen. Har man først hørt og leget lidt med en bipolar højtaler vil dette være indlysende men det er næsten umuligt at forstå hvis man ikke har.
Link to comment
Share on other sites

Gælder dette kun ved bas? Her tænker jeg på hvordan bas udbredes iforhold til diskant. Ville man kunne bygge en Halfinator men kun med én diskant? Blot for at undgå at brage diskanten i den anden retning. Men ellers giver det god mening, 10-øren faldt da du sagde "den samlede udstråling af lyd". Godt forklaret.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror også jeg er ved at forstå det nu, tak skal i have. Jeg kunne dog også godt tænke mig at vide om man kunne undlade at tilføje en diskant på den side som spiller "modsat" en selv, eller evt. have 2 diskanter i "afspilningsretningen".

Link to comment
Share on other sites

Gælder dette kun ved bas? Her tænker jeg på hvordan bas udbredes iforhold til diskant. Ville man kunne bygge en Halfinator men kun med én diskant? Blot for at undgå at brage diskanten i den anden retning. Men ellers giver det god mening, 10-øren faldt da du sagde "den samlede udstråling af lyd". Godt forklaret.
Nej, baffle step påvirker ikke kun bas, faktisk er det netop bassen der er upåvirket. Lad mig forklare: Se det på den måde at al lyd bevæger sig i alle retninger fra en kilde, men bafflen påvirker den lyd der bevæger bagud fra selve højttaleren. Bassen påvirkes på ingen måde af bafflen og bevæger sig uhindret i alle retninger men efterhånden som vi bevæger os op i frekvens vil bafflen påvirke lydustrålingen som derved vil bevæge sig fra 4pi miljø til et 2pi miljø - lignende en væg. Dvs den lydudstråling der ellers ville bevæge sig bagud, sørger bafflen for, bevæger sig fremad. Jo breddere bafflen er på det smalleste sted, jo længere nede i frekvens vil denne forøgelse af lydniveauet ske. Peakforøgelsen sker ved en frekvens der er 2 gange længden på bafflens bredde. Dvs at ved de dybeste frekvenser vil der ingen forøgelse være og der hvor bafflens bredde er det samme som halvdelen af en frekvens længde, vil forøgelsen være størst. Hvis højttaleren er monteret i en sphere vil dette være en helt glidende overgang, men ved en firkantet baffle er der en deal peaks og 'dips' grundet bafflens form.. Giver det mening? F3 ved en boominator vil typisk være omkring 380hz da bafflen på det smalleste sted er 30cm. Så i virkeligheden booster baffle step lydudstrålingen i forhold til hvor vi står - men det kan også forstås på den anden måde, at bassen bevæger sig bagud fra højttaleren - og det er dette vi kommer omkring med et bipolart design.
Link to comment
Share on other sites

Gælder dette kun ved bas? Her tænker jeg på hvordan bas udbredes iforhold til diskant. Ville man kunne bygge en Halfinator men kun med én diskant? Blot for at undgå at brage diskanten i den anden retning. Men ellers giver det god mening, 10-øren faldt da du sagde "den samlede udstråling af lyd". Godt forklaret.
Se her er det igen at man lige skal forstå at man typisk bruger i bipolar højtaler lidt anderledes. En normal højtaler vil forstå på den måde at den spiller ind i et område foran højtaleren hvor folk sidder for eksempel. En bipolar højtaler sættes derimode midt i. Man kan så passende bruge det som bord. På den måde er højtaleren også tættere på alle folk samtidigt og man behøver derfor ikke at spille lige så højt for at alle opfatter det lige så højt. For eksempel, hvis vi forstiller os en gruppe mennesker der er afsted i skoven eller parken sammen. Disse vil normalt sætte sig i en rundkreds og så stille deres normale højtaler et ller andet sted udenfor denne rettet ind mod cirklen. Det betyder så at for dem der nærmest vil det være for højt og for dem der er længst væk for lavt. En evig diskussion. Det betyder så også at det område man forstyrrer andre folk i's minimumsradius er den dobblete afstand fra højtaler til den der sidder længst væk fra højtaleren i gruppen. Hvis samme gruppe mennesker brugte en bipolar højtaler sætter de den i midten. Alle i gruppen hører lyden ved samme lydstyrke. Og minimumradius man forstyrrer andre i er den halve da det ligesom før er den dobbelte afstand fra højtaleren til den der sdder længst væk fra højtaleren i gruppen men da alle nu sidder samme afstand fra højtaleren er radiusen nu kun cirklens diameter ikke det dobbelte af cirklens diameter plus afstanden fra cirklen til højtaleren. Fordi det område i kubikmeter der så som konsekvens deraf skal fyldes med lyd nu er minimum 8 gange mindre kan nøjes med 8 gange mindre strøm.
Link to comment
Share on other sites

Problemet ved at sætte den i midten er at dette anlæg ofte vil blive brugt til f.eks. fodboldkampe, hvor anlægget af åbenlyse årsager ikke kan stå i midten af hvor tingene sker. Hvis man bygger noget ligesom den SPA112A baserede boombox, vil lydtrykket så stadig falde med 6db?

Link to comment
Share on other sites

Problemet ved at sætte den i midten er at dette anlæg ofte vil blive brugt til f.eks. fodboldkampe' date=' hvor anlægget af åbenlyse årsager ikke kan stå i midten af hvor tingene sker.[/quote'] Igen noget sludder. Tegn det på et stykke papir og du vil hurtigt finde ud af at der ikke er nogle omstændigheder udendørs (med normale højtalere, ikke store line-array eller lignende) hvor en bipolar højtaler ikke er lige så god, eller mange gange bedre.
Link to comment
Share on other sites

Nu kommer jeg nok og siger alt det man ikke må. Saturnus, undskyld. Jeg havde i år bygget en boominator til roskilde med kun højtalere på den ene side. Alene af den grund at det ikke var til at skaffe hp-10w elementer. Men da jeg regnede med at kunne få dem senere monterede jeg nogen "forkerte" elementer på den ene side og altså kun 2. Et ikke bi-polært anlæg. Det spillede rigtig fint, dog ikke helt så højt som de andre boominator're, hvilket ikke er noget under siden jeg kun havde halvt så mange højtalere. Hvor om alting er; kan du helt sikkert lave et anlæg der sagtens kan spille, og spille fint uden at det opfylder alle fysikkens love og spiller optimalt. Tror det Saturnus og andre beskriver er hvordan du gør det så optimalt så muligt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan sagtens forstå det, det går fint ind og dejligt med teorien bag til at underbygge. Men.. Kan ser svares helt kort på: hvis man bygger en boominator, placerer en dB-måler foran den say 10m foran og så fastholder en lysintensitet på 95dB. Så vil en tilsvarende dB måler placeret spejlet men bag på bagsiden selvfølgelig også måle 95dB, men hvad hvis man opstiller en boominator i scenen med kun enheder på den ene side, og skruer op til 95dB hvad vil den bagerste dB måler så vise?

Link to comment
Share on other sites

This thread is quite old. Please consider starting a new thread rather than reviving this one.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Hvem er online?   0 Members, 0 Anonymous, 1 Guest (See full list)

    • There are no registered users currently online
×
×
  • Create New...

Important Information

Festivalanlaeg.dk bruger egne cookies samt cookies fra tredjepart til statistik, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold fra Festivalanlaeg.dk. Tredjepart kan anvende cookies til målrettet markedsføring. Ved at klikke "I Accept" giver du dit samtykke. Læs mere om Festivalanlaeg.dk's We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..